Styrelse 2021

Ordförande Pia Södergren

Kassör Eva Bjurfors

Ledamot  samt föreningens representant i Stockholms Skärgårdsnät Urban Gjers

Sekreterare Lasse Nilsén

Ledamot, projektör samt ersättare i Stockholms Skärgårdsnär Björn Lundman

Ledamot Anders Kjellstrand

Ersättare Susanna Grandien

Ersättare Robert Ekerlin

Revisor Björn Lindskog, Lars Östlund, ersättare Thomas Sjögren

Valberedning Mats Hagebring (sammankallande), Hans Falk, Åsa Ekman