Styrelse 2020

Ordförande Pia Södergren

Kassör Eva Bjurfors

Ledamot  samt föreningens representant i Stockholms skärgårdsnät Urban Gjers

Ledamot Lasse Nilsén

Ledamot samt projektör Björn Lundman

Ledamot Staffan Norlander

Ersättare Anders Kjellstrand

Ersättare Susanna Grandien

Revisor Björn Lindskog, Lars Östlund, ersättare Thomas Sjögren

Valberedning Mats Hagebring, Hans Falk, Åsa Ekman