Styrelse 2022

Ordförande samt föreningens representant i Stockholms skärgårdsnät Urban Gjers

Kassör Eva Bjurfors

Sekreterare Lasse Nielsen

Ledamot  Håkan Wängsö

Ledamot  Kajsa Stål

Ledamot, projektör samt ersättare i Stockholms Skärgårdsnät Björn Lundman

Ledamot Anders Kjellstrand

Ersättare Susanna Grandien

Ersättare Mikael Brindbergs

Revisor Björn Lindskog, Lars Östlund, ersättare Thomas Sjögren

Valberedning Mats Hagebring (sammankallande), Hans Falk, Åsa Ekman