Styrelse 2024

Ordförande samt föreningens representant i Stockholms skärgårdsnät Urban Gjers

Kassör Eva Bjurfors

Sekreterare Håkan Wängsö

Ledamot  Mikael Brindbergs

Ledamot  Kajsa Stål

Ledamot, projektör samt ersättare i Stockholms Skärgårdsnät Björn Lundman

Ledamot Anders Kjellstrand

Ersättare Susanna Grandien

Revisor Björn Lindskog, Lars Östlund, ersättare Thomas Sjögren

Valberedning Mats Hagebring (sammankallande), Hans Falk, Åsa Ekman