Formulär beställning material eget arbete

Fyll i de efterfrågade uppgifterna så att vi kan göra iordning det materiel som krävs för att installationen skall kunna fullgöras på din fastighet.

Tips inför ifyllande av uppgifter:
Från skylten till din husvägg mäter du upp hur många meter det är, det är viktigt att du mäter den tänkta grävsträckan inklusive rundningar av ev.stenar och träd så att måttet är så exakt det går. Vi kommer sedan att mäta upp den längden för den slang dukt (7mm plastslang som fiber ska ligga i)som kommer att behövas för att vi ska kunna dra in fibern i ditt hus. Du behöver INTE lägga till något extra. Vi kommer att lägga till extra längder som gör att fiberteknikerna har extra och jobba med om det behövs.

Vad är det för underlag mellan avlämningspunkten och ditt hus? Den här informationen hjälper oss att förstå vad det är för markförhållanden vid ditt hus och det är bra om du hjälper till och beskriver hur marken ser ut, den behöver inte vara så exakt.

Vi förordar att du lägger den tunna optoslangen i en svart skyddsslang, diameter 16 mm eller större, för att skydda fibern och försäkra dig mot att någon av misstag gräver av den eller att djur gnager eller bökar runt där fibern ligger. Det är också en fördel med förläggning av optoslang i skyddsslang om man vi senare tillfälle skulle behöva byta ut den befintliga optoslangen/fibern. Detta kan då göras utan att man behöver gräva upp den.Om du inte har slang att tillgå kan du köpa slangen till ett mycket förmånligt pris av projektet.

    Ange vad det är för typ av markförhållanden mellan överlämningspunkten och ditt hus

    Skyddsslang