Driftsinformation

2022-08-25
Ny info kring avbrott i fiberkommunikation Eknö – Skarp-Runmarn – Runmarö:
Vi har idag koncentrerat oss att få igång vår nya sjökabel, vilket färdigställdes under eftermiddagen. Därefter har vi testat och slutligen omdirigerat igen i nodhusen på Eknö, Hasselö, samt Runmarö 1 och 2.

Så nu är fibernätet uppe igen!! Det skall fungera som före avbrottet, men vi har märkt ikväll att vissa användare har haft en längre uppstartstid innan än andra, ibland har det behövts en timme innan man når full hastighet på sin fiberanslutning. Orsaken kan ligga i bakomliggande kommunikationssystem och dess uppdatering. Om ni får långvariga problem så anmäl detta till er operatör.

Jag vill tacka alla som varit inblandade i detta arbete, som genom en stor gemensam ansträngning på flera håll inom Stockholms skärgårdsnät, Runmarö Fiber samt Harö bredband lyckats!

Arbetet med omkonfigurering av stamnätet är förstås avbrutet för detta avbrott, men vi kommer direkt fortsätta diskussionen med IP Only för att tillsammans definiera hur en eventuell framtid omkonfigurering skall gå till.

Jag hoppas att vi nu kan bryta denna informationskedja! 😉

2022-08-24
Ny info kring avbrott i fiberkommunikation Eknö – Skarp-Runmarn – Runmarö:
Vi fortsätter alltjämt med två parallella lösningar och det är båda framsteg och motgångar.
Ny sjökabeln är utrullad och just nu pågår arbetet med sjökabelns förankring samt skalning i båda ändar. Därefter återstår installation av jordning samt svetsning.
Gällande omkoppling så har den tänkta lösningen inte fungerat som väntat. Arbetet fortgår därför med alternativ plan som innebär kompletterande ny utrustning med påföljande test.
Vi jobbar fortfarande parallellt för att hitta den snabbaste lösningen. Prio är förstås att få igång uppkopplingen, men det kan ändå krävas ytterligare 1-2 dagars avbrott.

2022-08-23
Ny info kring avbrott i fiberkommunikation Eknö – Skarp-Runmarn – Runmarö:
Vi fortsätter alltjämt med två parallella lösningar och båda har gjort framsteg. Vi har hittat en entreprenör som under veckan kan genomföra godkänd utrullning av ny sjökabel. Därefter återstår förankring och svetsning.
Gällande omkoppling och installation ny utrustning pågår detta just nu och berör nodhusen på Ornö, Runmarö 1 och 2 samt Eknö. Därefter skall test genomföras.  Vi försöker fortfarande hitta den snabbaste lösningen för att få igång uppkopplingen, men det kan ändå krävas ytterligare 2-3 dagars avbrott.

2022-08-22
Ny info kring avbrott i fiberkommunikation Eknö – Skarp-Runmarn – Runmarö:
Supportpersoner jobbar nu med två parallella lösningar – utbyte av sjökabel eller omkonfigurering av fibernätet till matning från Ornö och vidare norrut.
Stockholm Skärgårdsnät har tillgänglig sjökabel av rätt storlek och vi söker nu entreprenör som i närtid kan genomföra godkänd utrullning av sjökabel.
Andra alternativet är omkonfigurering hos IP Only, vilket förbereds just nu av projektörer inom Stockholms Skärgårdsnät.  Vi försöker hitta den snabbaste lösningen för att få igång uppkopplingen, men det kan ändå krävas ytterligare 3-4 dagars avbrott.

2022-08-21

Ny info kring avbrott i fiberkommunikation Eknö – Skarp-Runmarn:
Avbrott på fiber mellan Hasselö och Eknö berodde på en ankring i Eknösundet. Sjökabel är helt avsliten och kommer behöva bytas ut. Vår fibertekniker kopplar nu upp alternativ anslutning från Ornö och norrut i våra nodhus. Lösningen kräver installation av IP Only som är vidtalad. Avbrottet kommer tyvärr pågå ytterligare någon eller några dagar. Mer info på måndag.

2022-08-21

Vi ha ett stort avbrott på bredbandet som berör hela Eknö med omliggande öar samt hela Skarp-Runmarn. Även stora delar av Runmarö påverkas.
Okulär besiktning är gjord mellan Hasselö och Eknö och en fibertekniker är på plats nu på söndag förmiddag för att mäta vart avbrottet är. Vi återkommer med mer info under söndagen.

2021-10-13

Vi har ett större avbrott som berör ett flertal medlemmar. Det är hela östra halvan av Eknö, Getholmen, Ålkobben, Långholmarna, Skogsskär och Ingboskäret, totalt 18 fastigheter är påverkade. Troligen är det en älg som kliat sig mot skåpet.

Trots det stora avbrottet har vi bara fått in två felanmälningar vilket gjort det svårt att lokalisera felet.

Vi jobbar febrilt med att reparera skadan och återkommer när vi har närmare besked om när det beräknas vara klart.

Vår kommunikationsoperatör IP-Only har en sida där du själv kan se driftsstatus om det är problem med ditt bredband, https://www.ip-only.se/driftstatus/

Här kommer vi att lägga in information om planerade driftsstörningar. Akuta/oplanerade avbrott kommer vi att informera om på vår Facebooksida i den mån vi får vetskap om det.
Du ska i första hand anmäla fel till din tjänsteleverantör (olika beroende på vad ni har för leverantör). Skicka gärna även ett mail till support@harobredband.se för att informera föreningen om problemet och att det är anmält till tjänsteleverantören.

Planerade driftavbrott i Harö Bredbands fibernät
2020-10-20:
Som sista delen av slutförande av projektet kommer vi att genomföra arbeten i nätet som kommer att påverka samtliga som är anslutna till Harö Bredbands fibernät. Det blir två avbrott som berör hela nätet, det första kl 08:30-09:00 och det andra kl 16:00-16:30.För de åtta fastigheterna på Ladholmen, Horsholmen, Brändö och Stora Gummerholmen blir det ett sammanhängande avbrott mellan 08:30-16:30

2020-10-22:
Arbeten kommer att genomföras på nätet i Hagede som påverkar samtliga fastigheter i Hagede. Exakt tidpunkt för detta avbrott kommer att kommuniceras direkt till de berörda fastighetsägarna via epost.