Driftsinformation

2021-10-13

Vi har ett större avbrott som berör ett flertal medlemmar. Det är hela östra halvan av Eknö, Getholmen, Ålkobben, Långholmarna, Skogsskär och Ingboskäret, totalt 18 fastigheter är påverkade. Troligen är det en älg som kliat sig mot skåpet.

Trots det stora avbrottet har vi bara fått in två felanmälningar vilket gjort det svårt att lokalisera felet.

Vi jobbar febrilt med att reparera skadan och återkommer när vi har närmare besked om när det beräknas vara klart.

Vår kommunikationsoperatör IP-Only har en sida där du själv kan se driftsstatus om det är problem med ditt bredband, https://www.ip-only.se/driftstatus/

Här kommer vi att lägga in information om planerade driftsstörningar. Akuta/oplanerade avbrott kommer vi att informera om på vår Facebooksida i den mån vi får vetskap om det.
Du ska i första hand anmäla fel till din tjänsteleverantör (olika beroende på vad ni har för leverantör). Skicka gärna även ett mail till support@harobredband.se för att informera föreningen om problemet och att det är anmält till tjänsteleverantören.

Planerade driftavbrott i Harö Bredbands fibernät
2020-10-20:
Som sista delen av slutförande av projektet kommer vi att genomföra arbeten i nätet som kommer att påverka samtliga som är anslutna till Harö Bredbands fibernät. Det blir två avbrott som berör hela nätet, det första kl 08:30-09:00 och det andra kl 16:00-16:30.För de åtta fastigheterna på Ladholmen, Horsholmen, Brändö och Stora Gummerholmen blir det ett sammanhängande avbrott mellan 08:30-16:30

2020-10-22:
Arbeten kommer att genomföras på nätet i Hagede som påverkar samtliga fastigheter i Hagede. Exakt tidpunkt för detta avbrott kommer att kommuniceras direkt till de berörda fastighetsägarna via epost.