Driftsinformation

Inga kända fel rapporterade.

Vår kommunikationsoperatör IP-Only har en sida där du själv kan se driftsstatus om det är problem med ditt bredband, https://www.ip-only.se/driftstatus/

Här kommer vi att lägga in information om planerade driftsstörningar. Akuta/oplanerade avbrott kommer vi att informera om på vår Facebooksida i den mån vi får vetskap om det.
Du ska i första hand anmäla fel till din tjänsteleverantör (olika beroende på vad ni har för leverantör). Skicka gärna även ett mail till support@harobredband.se för att informera föreningen om problemet och att det är anmält till tjänsteleverantören.

Planerade driftavbrott i Harö Bredbands fibernät
2020-10-20:
Som sista delen av slutförande av projektet kommer vi att genomföra arbeten i nätet som kommer att påverka samtliga som är anslutna till Harö Bredbands fibernät. Det blir två avbrott som berör hela nätet, det första kl 08:30-09:00 och det andra kl 16:00-16:30.För de åtta fastigheterna på Ladholmen, Horsholmen, Brändö och Stora Gummerholmen blir det ett sammanhängande avbrott mellan 08:30-16:30

2020-10-22:
Arbeten kommer att genomföras på nätet i Hagede som påverkar samtliga fastigheter i Hagede. Exakt tidpunkt för detta avbrott kommer att kommuniceras direkt till de berörda fastighetsägarna via epost.