Driftsinformation

Inga driftstörningar

Harö Bredband och vår kommunikationsoperatör Global Connect har förstärkt vår drift av fibernätet. Genom smartare teknik  skyddar vi oss bättre mot fiberavbrott. Som ett led i detta skedde en omkoppling 21/11 -2023, vilket ledde till vissa störningar. Genom att dra ur elkabeln för omstart kunde de åtgärdas.