Beställa tjänster

IP-only är föreningens nätoperatör och utbudet av tjänster och priser (TV, Internet och telefon) finner du på deras Portal för att beställa tjänster

För att få fram din adress skriver du din belägenhetsadress. Den står på de papper du fick med mediaomvandlaren. ex. Sandhamn Harö 999 eller Sandhamn Eknö 999. Viktigt att ni skriver ett komma och Harö efter adressen.