Harö Bredband Ekonomisk förening

Vi bygger och förvaltar fibernätet på öarna Harö, Eknö, Hasselö, Skarprunmarn samt öarna runt. Nätet är byggt med hjälp av EU-bidrag.

Dags för årsstämma

Vi träffas vid Harö skola den 18 juni, kl. 12.30.
I år kommer vi att ha lite mingel med fika.

Kallelse och dagordning är utskickad till medlemmarna via mail. Har du inte fått kallelse med möteshandlingar är du välkommen att höra av er till ordförande Pia Södergren på ordforande@harobredband.se