Harö Bredband Ekonomisk förening

Vi bygger och förvaltar fibernätet på öarna Harö, Storö, Eknö, Hasselö, Skarprunmarn samt öarna runt. Nätet är byggt med hjälp av EU-bidrag.

Årsstämman 18 juni 2022

Årstämman 2022 ägde rum i Harö skola och kallelse samt dagordning skickades ut till medlemmarna via mail.

Om du inte fick möteshandlingarna är du välkommen att höra av dig till ordförande Urban Gjers på ordforande@harobredband.se

Foto: Oscar Stål