Harö Bredband Ekonomisk förening

Vi bygger och förvaltar fibernätet på öarna Harö, Eknö, Hasselö, Skarprunmarn samt öarna runt. Nätet är byggt med hjälp av EU-bidrag.

Inbjudan till årsstämma för verksamhetsåret 2020 med Harö Bredband ek. för.

Datum och tid: Lördag den 19 juni 2021, kl. 13,00

Plats: Harö skola

Styrelsen har beslutat att det blir en fysiskt årsstämma även i år.

Vår värld ser ut som den gör med Corona och risk för smitta gör att vi kommer att ha mötet utomhus oavsett vilket väder det är.

Den tillfälliga lag som trätt ikraft på grund av Corona är förlängd även 2021 vilket gör att det finns möjlighet att lämna fullmakt till någon annan om man själv inte vill eller kan delta. Fullmakten måste vara skriftlig. Vi ser helst att det bara kommer en från varje fastighet.

Har ni frågor kring mötet är ni välkomna att höra av er till ordförande Pia Södergren på ordforande@harobredband.se.

Årsmöteshandlingar kommer att mailas till medlemmarna innan mötet.