Ägarbyte

Om du säljer fastigheten är det av största vikt att Harö Bredband får vetskap om det. Meddela föreningen vilken fastighet det gäller så skickar vi handlingar för överlåtelse av andelar, begäran om utträde. Den nya ägaren ska ansöka om medlemskap snarast.