Felsökning

Fungerar inte er anslutning?
Till att börja med måste mediaomvandlaren vara inkopplad i strömuttaget för att fastigheten ska synas i IP Onlys system (den som levererar ljuset i fibern).

Om mediaomvandlaren är igång prova att starta om den och eventuell router.

Lyser power och WAN-lamporna med grönt ljus? Då är felet efter mediaomvandlaren, alltså er egen utrustning.


Om mediaomvandlaren är igång prova att starta om den och eventuell router.

Lyser power och WAN-lamporna med grönt ljus? Då är felet efter mediaomvandlaren, alltså er egen utrustning.

Lyser inte någon av lamporna kontaktar du din tjänsteleverantör (den du köper tjänsterna/innehållet i fibern av).

Du kontaktar även din tjänsteleverantör om du har problem med din uppkoppling, t.ex. Ojämn hastighet eller dålig hastighet m.m.  Tjänsteleverantören skall sedan göra felsökningar på sina system och om det inte är något hos dom som krånglar så skall dom skicka ärendet vidare, men dom skall alltid behålla kontakten och återkoppla till dig.
För att få problemen lösta så fort som möjligt är det därför viktigt att så snart problem uppstår anmäla det till din tjänsteleverantör.