Kostnader

Medlemsavgiften i föreningen:  250kr/år (2021) beslutas av årsstämman.

Insats: 27 000 kr betalas i samband med att Anslutningsavtalet undertecknas.

Nätavgift: 150 kr/mån (2021).

Anslutningsavgift: Betalas samtidigt som insatsen. Minsta kostnaden är 8 000 kr.
Vi kommer att lämna en offert på den faktiska kostnaden i samband med att man gör medlemsansökan.

Sedan tillkommer kostnaden från den tjänsteleverantör ni själva väljer. Det finns en mängd tjänster att välja mellan, för bara dagar veckor eller flerårsavtal.