Kostnader

Medlemsavgiften i föreningen:  250kr/år beslutas av årsstämman.

Insats: 27 000 kr betalas i samband med att Anslutningsavtalet undertecknas.

Nätavgift: 135 kr/mån exkl. moms.

Anslutningsavgift: Betalas samtidigt som insatsen. Minsta kostnaden är 8 000 kr.
Vi kommer att lämna en offert på den faktiska kostnaden i samband med att man gör medlemsansökan.

Sedan tillkommer kostnaden från den tjänsteleverantör ni själva väljer. Det finns en mängd tjänster att välja mellan, för bara dagar veckor eller flerårsavtal.

Vid ägarbyte utgår en överlåtelseavgift om 1 300 SEK ( inkl moms) för att täcka administrativa kostnader.