Stockholms Skärgårdsnät

Bidragsreglerna favoriserar stora projekt. För att ha en chans att få bidrag har Harö Bredband Ekonomisk förening under ett år samarbetat med fiberföreningarna på Nämdö, Runmarö och Ornö. Resultatet av detta samarbete är bildandet av ett aktiebolag, Stockholms Skärgårdsnät AB en gemensam ansökan om bidrag.

Planen fungerade och den av Stockholms Skärgårdsnät inlämnade ansökan om EU-bidrag på 57,5 miljoner kronor beviljades av länsstyrelsen. Det gav en möjlighet att bygga ett stor sammanhängande fibernät från Ornö i söder till Harö i norr vilket i sin tur gör att vi kan förse alla på Harö och kringliggande öar med fiberanslutning.

Harö Bredband Ekonomisk förening äger ¼ av Stockholms Skärgårdsnät AB som är det bolag byggt nätet. Men det är fortfarande föreningen som hanterar alla medlemmar, föreningen som du betalar till osv. Stockholms Skärgårdnät AB har bara byggt nätet.

Samarbete med de andra fiberföreningarna inom Stockholms Skärgårdsnät AB ger dessutom flera stordriftsfördelar. Det ger också ett enastående kompetensutbyte som stärker de enskilda föreningarna. Framöver kommer vi att samordna genom gemensamma upphandlingar av innehåll, drift, underhåll osv. Detta gör att våra medlemmar framöver kommer att få bättre tjänster till lägre kostnader.

Läs mer om Stockholms Skärgårdsnät AB