GDPR

Information om GDPR (General Data Protection Regulation) 

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft. Den ger enskilda personer ett stärkt skydd över hur deras personuppgifter hanteras.

Harö Bredband Ekonomisk förening har ett register över medlemmar i vårt område i enlighet med lagen om ekonomisk förening. Det behöver vi ha för att hålla ordning på de olika avtal vi har, dels med markägare dels med medlemmar. Vi behöver också uppgifterna för att kunna informera om föreningen och annan information som rör vårt fibernät.

De uppgifterna som vi lagrar är personnummer, namn, adress, kontaktuppgifter som telefon och e-post samt de avtal vi har. Uppgifterna behöver vi för att hålla ordning. GDPR-rutinerna för föreningen har gåtts igenom och uppdaterats februari 2021.

Uppgifterna kommer sparas så länge man är medlem och som lagkraven ställer krav på att vi sparar uppgifter. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Om man begär utträde ur föreningen kommer personuppgifter att raderas i enlighet med kraven för ekonomisk förening.

Person har rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns lagrad om personen samt att få felaktiga uppgifter rättade.

För att vi ska kunna lagra dina uppgifter i föreningen behöver du godkänna att vi lagrar dina uppgifter enligt GDPR. Ett godkännande har du gjort gällande den tidigare PUL (Person uppgifts lagen) samt i och med att du gick med som medlem.