Arkiv

Diverse tidigare information

2022-08-25
Fibernätet i drift igen – se Driftsinformation.

2022-08-24
Ny information avseende avbrott för Eknö, Skarp-Runmarn och Runmarö finns under driftsinformation.

2022-08-23
Ny information avseende avbrott för Eknö, Skarp-Runmarn och Runmarö finns under driftsinformation.

2022-08-22
Ny information avseende avbrott för Eknö, Skarp-Runmarn och Runmarö finns under driftsinformation.

2022-08-21
Ny information avseende avbrott för Eknö och Skarp-Runmarn finns under driftsinformation.

2022-08-20

Stort avbrott på bredbandet som berör hela Eknö med omliggande öar samt hela Skarp-Runmarn, liksom stora delar av Runmarö. Okulär besiktning genomförd vid Eknö-Hasselö, där inga avvikelser hittades. Nästa steg är en fibertekniker med mätutrustning som kommer under söndagen för att hitta orsaken till avbrott.

Har du själv avbrott på din access till fibernätet anmäler du det till din operatör.

Följ gärna vår rapportering i vår grupp Harö Bredbandsförening på Facebook.

2021-04-21

Information till er som köpt svartslang i samband med inkopplingen av fiber.

Vi har inte fakturerat för svartslangen än men kommer att göra det de närmsta veckorna.

Det är lätt att glömma och får man en faktura efter en lång tid blir man fundersam och misstänksam, så därför lägger vi ut den här informationen.

Vi har, av olika skäl, inte haft möjlighet att skicka ut faktura för svartslangen tidigare. Så får du en faktura från Harö Bredband den närmsta tiden så är det rätt och vi ser fram emot betalning.

Är det så att ni har några frågor går det bra att kontakta kassören, ekonomi@harobredband.se eller ordförande, ordforande@harobredband.se.

2021-03-13

kl. 15,30  Felet åtgärdat

Nu fungerar noden vid Hasselö igen.

Om ni fortfarande har problem att komma upp på internet, prova med att starta om mediaomvandlare/CPE och router.

2021-03-12

PROBLEM MED NÄTET

kl. 15,18

Nu har vi fått veta lite mer.

Avbrottet är sedan igår kväll. Tyvärr är det ett större fel så vi måste få ut en tekniker på plats.

Vi kommer att informera på den här sidan och på vår Facebooksida, Harö Bredband Ekonomisk förening, så fort vi har någon ny information.

kl.14,30

Vi har fel på del av vårt nät. Det är nodskåpet vid Hasselö som det är något problem med. Det påverkar en del av våra medlemmars uppkoppling.  Det gäller Södra Harö, Hasselö, Hasselkobben och Dämpluckskobben.Vi håller på med felsökning.

När nätet kommer upp igen kan det behövas att ni startar om er utrusning, mediaomvandlare/CPE och router.

2020-12-04

Nu är vårt projekt avslutat och vi har gått in i en ny fas, drift och förvaltning, vilket innebär nya utmaningar.

I slutet av september lämnade vi in slutredovisningen till Länsstyrelsen. När de godkänt den skickades ärendet vidare till Jordbruksverket för slututbetalning av bidrag. Nu har pengarna kommit och Stockholms Skärgårdsnät kan betala tillbaka det likviditetslån som föreningen haft.

Vidare har Värmdö kommun beviljat våra föreningar kommunal borgen!

Det här sammantaget betyder att vi kan avsluta vår checkkredit och ta ett mindre lån på fem år.

2020-09-29
VIKTIGT!!
Vi har garanti på alla installationsarbeten och för att vi inte ska gå miste om denna garanti är det viktigt att ni som ännu inte har kopplat in sin medieomvandlare (CPE) gör det snarast. Vi kan på så sätt se om vår kommunikationsoperatör får kontakt med er CPE, och då är installationen bekräftad.

Instruktioner på hur man installerar CPE:n finns här.

Om er CPE inte får kontakt med operatören, så behöver vi göra en felsökning för att undersöka vad det beror på, och denna kan då göras då inom ramen för garantitiden.

Så du som ännu inte har kopplat upp din CPE var snäll och hjälp oss med att göra det. Har du frågor kontakta oss.

2021-08-30 Saknar du fakturan från din tjänsteleverantör? Det är möjligt att fakturan kommit till din fastighetsadress på ön. Vi har noterat att det ligger flera brev till fastighetsägare från olika tjänsteleverantörer på öarna i brevfacken vid bryggorna. Så kolla gärna upp med din tjänsteleverantör var de skickar fakturor.


2020-08-16

Vi behöver hjälp!

Under utbyggnaden har det sats upp en mängd skyltar i form av inplastade A5. De sitter på pinnar, elstolpar och träd. Nu har de fyllt sin funktion och behövs inte längre. Ta gärna bort skyltar och pinnar!

Ser ni att det ligger annat, som kvarglömda stumpar av svartslang och optoslang, grönt varselband m.m. får ni gärna städa bort det eller meddela föreningen.

2020-08-28 Nu finns det en möjlighet att få fastigheten inkopplad om ni vill gå med. Våra fibertekniker kommer att vara kvar ett tag under hösten och vi kan troligen få ett bra pris på nya anslutningar. Är ni intresserade kontakta snarast föreningen. Enklast gör ni det genom att göra en medlemsansökan på vår hemsida, Medlemsansokan

2020-06-27
Viktigt information!
Den 27/6 hade föreningen årsstämma. På den beslutades att öka insatsen med 2 000 kronor.  Från vecka 32 kommer fakturor att skickas ut tillsammans med protokollet.

2020-04-26
Vi har fått in en del frågor gällande den faktura som vi skickat ut till alla medlemmar.
Den fakturan ni fått är för drift och underhåll av nätet. Föreningen behöver bygga upp en buffert för att kunna underhålla nätet.
 Det är årsstämman 2019 som beslutat om summan på 150 kr/månaden. Den den uppskattade kostnaden var ca 100 kr i månaden men stämman tyckte inte det räckte.
Det är en avgift alla får betala oavsett om man använder nätet eller ej. Fakturan ni fått gäller för fjärde kvartalet 2019 samt hela 2020. Vi har räknat med att från sista kvartalet har alla fastigheter blivit anslutna och har möjlighet att använda fibern.
Det kan tyckas att det är mycket pengar ni betalat för at få fiber men det har vi alla gjort. Vi är dessutom inte ett företag utan en ekonomiskförening där alla medlemmar ska ”dra sitt strå till stacken”. Allt det här står i ert anslutningsavtal. Styrelsen har lagt ner 1000-tals timmar utan ersättning och övriga medlemmar har gjort arbetet på egen tomt samt betalat insats och anslutningsavgift. 
Ni får också betala till tjänsteleverantören och där kan ni själva välja om du bara vill koppa upp dig någon dag eller om ni vill ha något längre avtal.
Jag hoppas det här är en förklaring och att ni förstår varför kostnaden är som den är. Ni får gärna höra av er om ni har några funderingar.

2019-08-23
FAKTUROR PÅ ANSLUTNINGSAVGIFT
För ett tag sedan skickade vi ut fakturor på anslutningsavgiften.
Vi kunde tyvärr inte få med så mycket information om vad det gällde och därför har vi fått en del frågor som vi ska försöka besvara här:
Vår byggnation av bredband inom Harö Bredbands område börjar gå mot sitt slut och vi har nu full kapacitet på i stor sett alla anslutningar. Enligt beslut på stämman 2018 så kan föreningen i detta skede fakturera en Anslutningsavgift motsvarande 3000 kr inkl moms. Texten i årsmötets protokollet lyder
””Medlemsavgift och andra avgifter (insats, anslutningsavgift och nätavgift) Stämman lämnade avgifterna oförändrade, dvs medlemsavgift 250 kr/år, insats 25 000 kr samt anslutningsavgift 3 000 kr beroende av anslutningsgrad. Den fortsatta nätavgiften är preliminärt beräknad till 99 kr per månad” (Förtydligande Texten är utdrag från årsstämman 2018 för verksamhetsåret 2017. Stämman för verksamhetsåret 2018 beslutade att höja nätavgiften till 150 kr per månad.)
Texten i avtalet ”Avtal om fastighetsanslutning till fibernät” avseende Anslutningsavgift lyder ”” I samband med att Ledningsnätet driftsätts skall Medlemmen betala en Anslutningsavgift, på senaste stämma uppskattad till 3 000 kr inkl moms.””
Även om det mesta är färdigbyggt inom Harö området så återstår en hel del dokumentationsarbete för att vi skall få ut alla EU bidrag. Det är därför av stor vikt att föreningen får dessa likvida medel. Projektet kommer pågå, inkl slutrapport, till årsskiftet 2020-2021 och det är först då som vi får all ersättning

2022-08-25
Ny info kring avbrott i fiberkommunikation Eknö – Skarp-Runmarn – Runmarö:
Vi har idag koncentrerat oss att få igång vår nya sjökabel, vilket färdigställdes under eftermiddagen. Därefter har vi testat och slutligen omdirigerat igen i nodhusen på Eknö, Hasselö, samt Runmarö 1 och 2.

Så nu är fibernätet uppe igen!! Det skall fungera som före avbrottet, men vi har märkt ikväll att vissa användare har haft en längre uppstartstid innan än andra, ibland har det behövts en timme innan man når full hastighet på sin fiberanslutning. Orsaken kan ligga i bakomliggande kommunikationssystem och dess uppdatering. Om ni får långvariga problem så anmäl detta till er operatör.

Jag vill tacka alla som varit inblandade i detta arbete, som genom en stor gemensam ansträngning på flera håll inom Stockholms skärgårdsnät, Runmarö Fiber samt Harö bredband lyckats!

Arbetet med omkonfigurering av stamnätet är förstås avbrutet för detta avbrott, men vi kommer direkt fortsätta diskussionen med IP Only för att tillsammans definiera hur en eventuell framtid omkonfigurering skall gå till.

Jag hoppas att vi nu kan bryta denna informationskedja! 😉

2022-08-24
Ny info kring avbrott i fiberkommunikation Eknö – Skarp-Runmarn – Runmarö:
Vi fortsätter alltjämt med två parallella lösningar och det är båda framsteg och motgångar.
Ny sjökabeln är utrullad och just nu pågår arbetet med sjökabelns förankring samt skalning i båda ändar. Därefter återstår installation av jordning samt svetsning.
Gällande omkoppling så har den tänkta lösningen inte fungerat som väntat. Arbetet fortgår därför med alternativ plan som innebär kompletterande ny utrustning med påföljande test.
Vi jobbar fortfarande parallellt för att hitta den snabbaste lösningen. Prio är förstås att få igång uppkopplingen, men det kan ändå krävas ytterligare 1-2 dagars avbrott.

2022-08-23
Ny info kring avbrott i fiberkommunikation Eknö – Skarp-Runmarn – Runmarö:
Vi fortsätter alltjämt med två parallella lösningar och båda har gjort framsteg. Vi har hittat en entreprenör som under veckan kan genomföra godkänd utrullning av ny sjökabel. Därefter återstår förankring och svetsning.
Gällande omkoppling och installation ny utrustning pågår detta just nu och berör nodhusen på Ornö, Runmarö 1 och 2 samt Eknö. Därefter skall test genomföras.  Vi försöker fortfarande hitta den snabbaste lösningen för att få igång uppkopplingen, men det kan ändå krävas ytterligare 2-3 dagars avbrott.

2022-08-22
Ny info kring avbrott i fiberkommunikation Eknö – Skarp-Runmarn – Runmarö:
Supportpersoner jobbar nu med två parallella lösningar – utbyte av sjökabel eller omkonfigurering av fibernätet till matning från Ornö och vidare norrut.
Stockholm Skärgårdsnät har tillgänglig sjökabel av rätt storlek och vi söker nu entreprenör som i närtid kan genomföra godkänd utrullning av sjökabel.
Andra alternativet är omkonfigurering hos IP Only, vilket förbereds just nu av projektörer inom Stockholms Skärgårdsnät.  Vi försöker hitta den snabbaste lösningen för att få igång uppkopplingen, men det kan ändå krävas ytterligare 3-4 dagars avbrott.

2022-08-21

Ny info kring avbrott i fiberkommunikation Eknö – Skarp-Runmarn:
Avbrott på fiber mellan Hasselö och Eknö berodde på en ankring i Eknösundet. Sjökabel är helt avsliten och kommer behöva bytas ut. Vår fibertekniker kopplar nu upp alternativ anslutning från Ornö och norrut i våra nodhus. Lösningen kräver installation av IP Only som är vidtalad. Avbrottet kommer tyvärr pågå ytterligare någon eller några dagar. Mer info på måndag.

2022-08-21

Vi ha ett stort avbrott på bredbandet som berör hela Eknö med omliggande öar samt hela Skarp-Runmarn. Även stora delar av Runmarö påverkas.
Okulär besiktning är gjord mellan Hasselö och Eknö och en fibertekniker är på plats nu på söndag förmiddag för att mäta vart avbrottet är. Vi återkommer med mer info under söndagen.

2021-10-13

Vi har ett större avbrott som berör ett flertal medlemmar. Det är hela östra halvan av Eknö, Getholmen, Ålkobben, Långholmarna, Skogsskär och Ingboskäret, totalt 18 fastigheter är påverkade. Troligen är det en älg som kliat sig mot skåpet.

Trots det stora avbrottet har vi bara fått in två felanmälningar vilket gjort det svårt att lokalisera felet.

Vi jobbar febrilt med att reparera skadan och återkommer när vi har närmare besked om när det beräknas vara klart.

Vår kommunikationsoperatör IP-Only har en sida där du själv kan se driftsstatus om det är problem med ditt bredband, https://www.ip-only.se/driftstatus/

Här kommer vi att lägga in information om planerade driftsstörningar. Akuta/oplanerade avbrott kommer vi att informera om på vår Facebooksida i den mån vi får vetskap om det.
Du ska i första hand anmäla fel till din tjänsteleverantör (olika beroende på vad ni har för leverantör). Skicka gärna även ett mail till support@harobredband.se för att informera föreningen om problemet och att det är anmält till tjänsteleverantören.

Planerade driftavbrott i Harö Bredbands fibernät
2020-10-20:
Som sista delen av slutförande av projektet kommer vi att genomföra arbeten i nätet som kommer att påverka samtliga som är anslutna till Harö Bredbands fibernät. Det blir två avbrott som berör hela nätet, det första kl 08:30-09:00 och det andra kl 16:00-16:30.För de åtta fastigheterna på Ladholmen, Horsholmen, Brändö och Stora Gummerholmen blir det ett sammanhängande avbrott mellan 08:30-16:30

2020-10-22:
Arbeten kommer att genomföras på nätet i Hagede som påverkar samtliga fastigheter i Hagede. Exakt tidpunkt för detta avbrott kommer att kommuniceras direkt till de berörda fastighetsägarna via epost.