Arkiv

Diverse tidigare information

2020-06-27
Viktigt information!
Den 27/6 hade föreningen årsstämma. På den beslutades att öka insatsen med 2 000 kronor.  Från vecka 32 kommer fakturor att skickas ut tillsammans med protokollet.

2020-04-26
Vi har fått in en del frågor gällande den faktura som vi skickat ut till alla medlemmar.
Den fakturan ni fått är för drift och underhåll av nätet. Föreningen behöver bygga upp en buffert för att kunna underhålla nätet.
 Det är årsstämman 2019 som beslutat om summan på 150 kr/månaden. Den den uppskattade kostnaden var ca 100 kr i månaden men stämman tyckte inte det räckte.
Det är en avgift alla får betala oavsett om man använder nätet eller ej. Fakturan ni fått gäller för fjärde kvartalet 2019 samt hela 2020. Vi har räknat med att från sista kvartalet har alla fastigheter blivit anslutna och har möjlighet att använda fibern.
Det kan tyckas att det är mycket pengar ni betalat för at få fiber men det har vi alla gjort. Vi är dessutom inte ett företag utan en ekonomiskförening där alla medlemmar ska ”dra sitt strå till stacken”. Allt det här står i ert anslutningsavtal. Styrelsen har lagt ner 1000-tals timmar utan ersättning och övriga medlemmar har gjort arbetet på egen tomt samt betalat insats och anslutningsavgift. 
Ni får också betala till tjänsteleverantören och där kan ni själva välja om du bara vill koppa upp dig någon dag eller om ni vill ha något längre avtal.
Jag hoppas det här är en förklaring och att ni förstår varför kostnaden är som den är. Ni får gärna höra av er om ni har några funderingar.

2019-08-23
FAKTUROR PÅ ANSLUTNINGSAVGIFT
För ett tag sedan skickade vi ut fakturor på anslutningsavgiften.
Vi kunde tyvärr inte få med så mycket information om vad det gällde och därför har vi fått en del frågor som vi ska försöka besvara här:
Vår byggnation av bredband inom Harö Bredbands område börjar gå mot sitt slut och vi har nu full kapacitet på i stor sett alla anslutningar. Enligt beslut på stämman 2018 så kan föreningen i detta skede fakturera en Anslutningsavgift motsvarande 3000 kr inkl moms. Texten i årsmötets protokollet lyder
””Medlemsavgift och andra avgifter (insats, anslutningsavgift och nätavgift) Stämman lämnade avgifterna oförändrade, dvs medlemsavgift 250 kr/år, insats 25 000 kr samt anslutningsavgift 3 000 kr beroende av anslutningsgrad. Den fortsatta nätavgiften är preliminärt beräknad till 99 kr per månad” (Förtydligande Texten är utdrag från årsstämman 2018 för verksamhetsåret 2017. Stämman för verksamhetsåret 2018 beslutade att höja nätavgiften till 150 kr per månad.)
Texten i avtalet ”Avtal om fastighetsanslutning till fibernät” avseende Anslutningsavgift lyder ”” I samband med att Ledningsnätet driftsätts skall Medlemmen betala en Anslutningsavgift, på senaste stämma uppskattad till 3 000 kr inkl moms.””
Även om det mesta är färdigbyggt inom Harö området så återstår en hel del dokumentationsarbete för att vi skall få ut alla EU bidrag. Det är därför av stor vikt att föreningen får dessa likvida medel. Projektet kommer pågå, inkl slutrapport, till årsskiftet 2020-2021 och det är först då som vi får all ersättning