Kontakta oss:

OBS! Skriv inga personuppgifter i meddelandefältet.


  E-post: info@harobredband.se
  Telefonnummer: 08-121 606 72
  Plusgiro: 876017-5
  Bankgiro: 654-4597

  Ordförande Urban Gjers, e-post: ordforande@harobredband.se

  Kassör Eva Bjurfors, e-post: ekonomi@harobredband.se

  Representant i Stockholms Skärgårdsnät Urban Gjers, e-post: urban.gjers@berotec.se

  Styrelseledamot och projektör Björn Lundman, e-post: bjorn.lundman@bellkom.se