Hem

 

HARÖ BREDBAND EKONOMISK FÖRENING

Vi bygger bredband med fiber på öarna Harö, Eknö, Hasselö, Skarprunmarn samt öarna runt

ALLA MEDLEMMAR KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA DEN 12 MAJ 2018 KL. 13.00 I HARÖ SKOLA.

 

DAGORDNING OCH ALLA HANDLINGAR TILL MÖTET HITTAR DU HÄR.

2016-04-01

 

Lite information om läget på utbyggnaden av fiber på våra öar.

 

UTBYGGNADEN

Alla planerade områden är påbörjade. Sjökabeln är utlagd och grävning pågår, Grävlaget hålller på med det sista i Harö by. Nästa område där grävning kommer att påbörjas är i Hagede, på Eknö och Skarprunmarn. Som många säkert redan sett är att det sitter små skyltar utsatta runt om. De visar var anslutningspunkter för fastigheterna är. De får inte flyttas. Har man synpunkter på var de sitter går det bra att kontakta projektledaren, Caroline Runsten, caroline.runsten@skargardsnatet.com, 073-388 96 21.

 

Sjökabelförläggarna har fått göra ett uppehåll på grund av isen men de räknar med att starta upp igen efter påsk. De har arbetet kvar med att färdigställa landfästen, i vårt område kommer vi att ha 41 landfästen varav hälften är klara.

 

NÄR FÅR VI FIBER?

Lufthängning och installation är under upphandling. Det samt sjökabelförläggningen måste vara klart innan inkoppling kan göras och fibern kan börja användas. Arbetet görs så fort det bara går, det pågår arbete på flera öar än våra och vi vill ha så bra priser som möjligt för att hålla kostnaderna nere, därför har vi i nuläge ingen information om när just er fastighet har fibern installerad och klar.

 

Under våren kommer vi att skicka ut information till alla som skrivit anslutningsavtal med instruktioner på vad man som fastighetsägare ska göra innan fiberblåsarna kommer.

 

SISTA CHANSEN

Från nu blir det dyrare att ansluta sig. Det finns en sista chans att få subventionerad anslutning (nu får vi bidrag med 60%) i de områden där fiber kommer till grannar. På vissa ställen har tåget redan gått att få anslutning med subvention. Det går fortfarande att ansluta sig men man får betala den faktiska kostnaden. Är du intresserad av att ansluta dig, kontakta snarast ordförande Pia Södergren, 0709-82 82 76.

 

STORT TACK!

Vi vill också passa på att framföra vårt stora TACK till alla markägare för att ni ställer upp och är en del i att bygga upp en modern infrastruktur på våra öar, vilket skapar möjlighet att fler kan bo, verka och tillbringa mer tid i vår vackra skärgård.

 

Styrelsen i Harö Bredband önskar alla en riktigt glad påsk och hoppas att många av er kommer till vårt årsmöte den 12 maj 2018 då vi kommer att informera mer.

 

2018-04-06

 

Lite information om återställningen efter markarbetena.

 

Som ni säkert sett så har det gjorts en hel del grävarbeten och allt är inte återställt än. Vi kommer att göra en besiktning och återställningen inte är till fullo är klar förrän besiktningen helt har genomförts.

 

Vi har börjat sätta ut skyltar vid avlämningspunkten varifrån ni själva ska ta er till huset. Vi kommer de närmaste veckorna att börja skicka ut instruktioner hur arbetet ska göras.