Hem

Vi bygger bredband med fiber på öarna Harö, Eknö, Hasselö, Skarprunmarn samt öarna runt

Intresseanmälan för efteranslutning till fibernät/medlemsansökan, klicka HÄR

 

Arbetet med fiberdragning är klart på våra öar. Det finns fortfarande möjlighet att ansluta sig till en 60% subventionering, men inkopplingen i nätet kommer att göras när det finns tillräcklingt många i området, så prata med dina grannar, om de inte redan är anslutna. Vi kommer att samla ihop intresserade och under våren 2019 kommer de som efteranmäler sig att anslutas.

 

20181105

Information om hur arbetet med fiberutbyggnaden i Harö-Hasselö-Eknö- Skarprunmarn framskrider

 

Nu är vi nära!

 

Först ett Stort Tack till alla ni som har gjort färdigt arbetet på egen tomt, bra jobbat! vi är tacksamma för att våra tider har respekterats.

 

Ni som ännu inte gjort färdigt, det är av stor viktigt att ni hör av er till projektet

http://harobredband.se/arbete%20p%C3%A5%20egen%20tomt/formul%C3%A4r%20bekr%C3%A4ftelse%20eget%20arbete%20f%C3%A4rdigt.html

 

Kopiera länken ovan, klistra in i webbläsaren och fyll i formuläret för bekräftelse av eget arbete och tala om vad som inte är gjort eller gjort. Ni ska också svara JA eller NEJ ifall ni är klara för installation.

 

Om vi inte hör något så kommer fastigheten att läggas på en restlista och färdigställandet för fastigheten kommer att göras vid särskilt tillfälle senare. I nuläge finns det ingen tidplan för när det kan ske.

Några av er har redan meddelat att ni pga. renovering, nybyggnation eller annat inte kan installeras just nu och därför är uppsatta på restlistan för senare installation.

 

Om ni är klara och skickat in er bekräftelse men vet om att ni har satt skarvboxen på ett svårupptäckt ställe får du gärna komplettera med den informationen så att det går enklare för våra fibertekniker att göra sitt jobb. Om vi inte hittar skarvboxen så kan vi inte leta allt för lång tid och går vidare till nästa, då hamnar fastigheten också på restlistan.

 

Kvarvarande arbeten och grov tidplan

Arbeten som är kvar att göra innan nätet kan tas i drift är:

•Blåsa fiber och Svetsa ihop Mark – Sjö – Luftkablar i skåp (områdesnätet)

•Blåsa fiber och Svetsa ihop fiber mellan medlemmar och respektive skåp och teknikbod.

•Iordningsställande av Teknikbodar (Nod 3 st) och inkoppling av aktiv utrustning (el, switchar, värme, kyla m.m.).

Medieomvandlare ut till medlem för uppkoppling mot internet kommer att levereras av Harö Bredband (det görs genom att skickas med post till hemmaadressen där man är mantalsskriven). Leverans kommer att ske så snart våra noder är igång.

Medieomvandlaren sätter medlem upp själv och det kommer en särskild instruktion med leveransen av denna.

 

En grov tidplan för arbetet

 

Projektet vill starkt understryka att tidplanen kan helt omkullkastas av följande faktorer:

Väder, kyla och blåst 

Vattenfall sen leverans av el till teknikbodar.

Oförutsedda tekniska problem eller materielproblem (restat hos leverantör eller slut i Europa)

 

2018

Kundinstallationer

 

V43  Luftkabel, Områdesnätet blås och svets

V44  Luftkabel, Områdesnätet blås och svets

V44  Kundblås och svets Storö, Brändö, St Gummerholmen, Horsholmen,  Lisslö, Gummerholmen, Vargholmen, Lökholmen

V44 Kundblås och svets Storö, Brändö, St Gummerholmen, Horsholmen,  Lisslö, Gummerholmen, Vargholmen, Lökholmen 

V45 Kundblås och svets  Harö, Hasselö, Hasselkobben, Dämpluckskobben

V46 Kundblås och svets  Harö, Hasselö, Hasselkobben, Dämpluckskobben, Ö o V Gastholmarna

V47 Kundblås och svets Eknö, Skogsskär, Ingboskäret, Getholmen, Ålkobben, L o S Långholmarna

V47 Kundblås och svets Eknö, Skarprunmarn

V48 Kundblås och svets Skarprunmarn 

V49 Reservvecka, Arbete teknikbod

V50 Reservvecka, Arbete teknikbod

 

OBS! att tidplanen enbart är att betrakta som en rekommendation, den kan åka någon vecka hit eller dit och att områden kan göras både tidigare eller senare.

 

2019

Kvartal 1 Utskick mediaboxar

Kvartal 1 Uppkoppling Medlemmar

 

Under förutsättning att allt klaffar så kan vi vara igång med nätet redan i början av 2019. Vi går ut med mer information så fort vi ser att vi börjar att närma oss ett ljus i fibern !

 

Bästa hälsningar

Caroline Runsten

Projektledare fiberprojektet Harö