Medlemmar

På den här sidanhittar du

tidigare föreningsinformation

som lagts in på hemsidan


2018-04-29


Lite information om återställningen efter markarbetena.


Som ni säkert sett så har det gjorts en hel del grävarbeten på olika ställen på öarna och allt är inte återställt än. Det ligger också en del stenar som kommit fram i samband med grävning. De ska tas bort om markägaren så vill.


Det ligger också en del överblivet material och sopor på en del ställen och som kommer att städas bort av de som gjort arbetet.


Det  kommer att göras en besiktning och återställningen är inte till fullo klar förrän besiktningen helt har genomförts.


Har ni frågor kring det här är ni välkomna att höra av er till ordförande Pia Södergren, 0709828276 eller projektledaren Caroline Runsten 073-3889621.

2018-04-01


Lite information om läget på utbyggnaden av fiber på våra öar.


UTBYGGNADEN

Alla planerade områden är påbörjade. Sjökabeln är utlagd och grävning pågår, Grävlaget hålller på med det sista i Harö by. Nästa område där grävning kommer att påbörjas är i Hagede, på Eknö och Skarprunmarn. Som många säkert redan sett är att det sitter små skyltar utsatta runt om. De visar var anslutningspunkter för fastigheterna är. De får inte flyttas. Har man synpunkter på var de sitter går det bra att kontakta projektledaren, Caroline Runsten, caroline.runsten@skargardsnatet.com, 073-388 96 21.


Sjökabelförläggarna har fått göra ett uppehåll på grund av isen men de räknar med att starta upp igen efter påsk. De har arbetet kvar med att färdigställa landfästen, i vårt område kommer vi att ha 41 landfästen varav hälften är klara.


NÄR FÅR VI FIBER?

Lufthängning och installation är under upphandling. Det samt sjökabelförläggningen måste vara klart innan inkoppling kan göras och fibern kan börja användas. Arbetet görs så fort det bara går, det pågår arbete på flera öar än våra och vi vill ha så bra priser som möjligt för att hålla kostnaderna nere, därför har vi i nuläge ingen information om när just er fastighet har fibern installerad och klar.


Under våren kommer vi att skicka ut information till alla som skrivit anslutningsavtal med instruktioner på vad man som fastighetsägare ska göra innan fiberblåsarna kommer.


SISTA CHANSEN

Från nu blir det dyrare att ansluta sig. Det finns en sista chans att få subventionerad anslutning (nu får vi bidrag med 60%) i de områden där fiber kommer till grannar. På vissa ställen har tåget redan gått att få anslutning med subvention. Det går fortfarande att ansluta sig men man får betala den faktiska kostnaden. Är du intresserad av att ansluta dig, kontakta snarast ordförande Pia Södergren, 0709-82 82 76.


STORT TACK!

Vi vill också passa på att framföra vårt stora TACK till alla markägare för att ni ställer upp och är en del i att bygga upp en modern infrastruktur på våra öar, vilket skapar möjlighet att fler kan bo, verka och tillbringa mer tid i vår vackra skärgård.


Styrelsen i Harö Bredband önskar alla en riktigt glad påsk och hoppas att många av er kommer till vårt årsmöte den 12 maj 2018 då vi kommer att informera mer

Information som skickades ut via mail till våra medlemmar den 18/1 2018


Lite information om hur arbetet med fiber framskrider

 

Arbetet har nu äntligen påbörjats.  Efter en hel del förberedande arbete sätter nu mark- och sjöförläggarna igång. 

I stort sett alla mark- och sjöavtal är klara och påskriva av markägarna. Om ni vet med er att ni fått markavtal men inte skrivit på av någon anledning är vi tacksamma om ni hör av er till någon i styrelsen.Som en del av er kanske märkt så sitter det små skyltar lite här och där, både på land och vid vattnet. Det är skyltar som behövs för både markförläggarna och för sjökabelförläggarna så de vet var de ska jobba. De skyltarna får inte flyttas. Har man frågor eller synpunkter finns kontaktuppgifter till projektledaren på skyltarna. Hör i så fall av er till henne.


Mark- och sjöarbeten

Markförläggarna har etablerat sig på Hasselö och börjat gräva för fiber där. De kommer att fortsätta på övriga öar. Vilka öar man fortsätter på är lite beroende på väder och vind.

 

Sjökabelförläggarna gör lite okulärbesiktning på t.ex. landfästen, bottendjup, dom har gjort en prioriteringslista utifrån hur de tänker förlägga (men den kommer att vara så flexibel så att man kan parera väder och vind. Förläggningen påbörjades i helgen och ca 2 kilometer sjökabel lades.

 

Till sist

 

•Faktura för insats 2 är utskickad i november 2017 med sista betalningsdag den 31 januari. Har ni inte betalat än är det hög tid att göra det nu.

 

•Information om det fortsatta arbetet kommer att göras på vår hemsida, www.harobredband.se och på vår facebookgrupp, Harö Bredband ekonomisk förening, gå gärna med där.

 

•Har ni frågor kring själva utbyggnaden är ni välkomna att höra av er till projektledaren, Caroline Runsten, caroline.runsten@skargardsnatet.com, 073 388 96 21 eller

Björn Lundman i vår styrelse, bjorn.lundman@bellkom.se, 070 601 75 57.

 

•Har ni allmänna frågor kring Harö Bredband är ni välkomna att höra av er till ordförande Pia Södergren, ordforande@harobredband.se 0709 82 82 76 eller Urban Gjers, urban.gjers@berotec.se 070 593 03 85.

 

Med vänliga hälsningar

Pia Södergren, ordförande i Harö bredband ek. förening