Kostnader

Kostnader

Medlemsavgiften i föreningen:  250kr/år (2020) beslutas av årsstämman,


Insats:

Insats: 27 000 kr betalas i samband med att Anslutningsavtalet undertecknas.


Nätavgift: 150 kr/mån (2020).


Anslutningsavgift: Är den kostnade som tillkommer i samband med att anslutningen aktiveras. Minsta kostnaden är 8 000 kr. Vi kommer att lämna

en offert på den faktiska kostnaden i samband med att man gör en medlemsansökan.