Varför fiber?

Varför ska man ansluta sig till Harö Bredband/Stockholms skärgårdsnäts fiber?


För de flesta av oss räcker inte mobilt bredband längre!


Vi använder nätet alltmer och laddar ner och upp allt tyngre filer: filmer, foton, musik, TV-program etc. Särskilt om alla i familjen vill använda uppkopplingen till olika saker är en snabb och stabil uppkoppling nödvändig. 


Det här är en chans som inte kommer tillbaka, Stockholms skärgårdsnät har beviljats ett bidrag på 60% av kostnaden vilket gör att du som ansluter dig får en subvention på den totala kostnaden.


Det mobila bredbandet är tänkt för att användas mobilt, dvs. det fungerar bra när man är på resande fot. För att komma upp i samma kapacitet som fiber behöver masterna sitta tätt vilket innebär att det blir mycket dyrt att bygga och dessutom vill vi antagligen inte ha så mycket master i skärgården.


Med en mobil uppkoppling blir det ofta dyrt eftersom man betalar för hur mycket man laddar ner. Och har man tittat på en eller två filmer är ofta månadens tilldelning slut... Med fiber betalar man istället för den nedladdningshastighet man vill ha. Hur mycket man laddar ner (eller upp) är obegränsat!


Kapaciteten i mobilt bredband delas av användarna, det vill säga att när många använder det mobila bredbandet går kapaciteten ner, särskilt när man använder det för att till exempel ladda ner filmer. Många har särskilt under sommarmånaderna märkt skillnaden, det blir trögare att surfa. Med fibern är det obegränsad kapacitet.


Många av oss vill kunna bo och jobba i skärgården och för distansarbete är ett pålitligt och snabbt internet en nödvändighet. Vi vill kunna hålla koll på huset, ha en kamera som visar isläget vid bryggan eller om dasset vält i senaste stormen. Över internet går sådant utmärkt om man har en snabb och tillförlitlig fiberuppkoppling. 


När vi blir äldre vill vi ha ett trygghetslarm och kanske kunna skicka blodsockervärden och blodtryck direkt från mätmanicken via internet till vårdcentralen. Utvecklingen går snabbt framåt!


Fiber ger oss möjlighet till allt detta. Inga apparater anslutna till internet behöver bli skadade vid åsknedslag – fibern är av glas och leder inte ström.


Fiber ger oss bandbredd – mer information får plats. En fiber har i princip obegränsad kapacitet. 100 Mbit/s är normal hastighet som räcker till det mesta. 1 Gbit slinker igenom lätt! För den som vill betala lite mer finns 10 Gbit! Det finns inga andra alternativ som kan leverera detta. 


Fiber ger en stabil och säker fast förbindelse och lever redan nu upp till de krav vi inom kort kommer att ställa på informationsöverföring av alla sorter..

Sune Fogelström informerar om bredband i skolan på Harö

VARFÖR FIBER? FÖRDELAR OCH NACKDELAR

Här är några anledningar till varför man ska betala en del pengar för att få bredband via fiber till sin fastighet!


- Det mobila bredbandet är tänkt för att användas mobilt, dvs. det fungerar bra när man är på resande fot. Det mobila bredbandet kommer aldrig att komma i närheten av den kapacitet och driftsäkerhet som fibern har.

+ Ett fibernät är det enda vettiga framtida alternativet för anslutning av fastigheter till internet.


- Kapaciteten i mobilt bredband delas av användarna, det vill säga att när många använder det mobila bredbandet går kapaciteten ner, särskilt när man använder det för att till exempel ladda ner filmer.  Under sommarmånaderna har många märkt skillnaden, det blir trögare att surfa..

+ Med fiber har man obegränsad kapacitet, varje anslutning har sin egen fiber.

Den fasta telefonin på Harö-Hasselö med fler öar har kopplas ner.


- I stället får man internettelefoni genom mobilt bredband, det vill säga den är inte stabil.

+ Med fiber får man samma säkra telefoni som tidigare med fast telefoni.

TV och film blir mer och mer internetbaserat och det kräver mycket kapacitet.


- Det mobila bredbandet har begränsad kapacitet och man betalar för den mängd data man överför vilket blir mycket dyrt i längden. En enda långfilm tar ofta mer än hela månadspotten i anspråk om man har ett normalt mobilabonnemang.

+ Med fiber har man en obegränsad kapacitet och man betalar en fast summa. Sedan kan man själv välja vilket innehåll man vill ha.

Stabiliteten med fiber är bättre än mobilt bredband.


- Mobilt bredband påverkas av antal användare och kräver närhet till master.

+ Fiber har lång livslängd och är vädersäkert, det är okänsligt för störningar, det är inte känsligt för åska (fiber leder inte el på samma sätt som kopparledningar)


-Trygghetslarm fungerar oftast inte med mobilt bredband och i de fall det fungerar så är det inte så stor säkerhet

+Med fiber har man en säker anslutning till trygghetslarm.


+ Fiber ger ökade möjligheter att få tillgång till nya tjänster, det möjliggör för företag att finnas i skärgården med säker uppkoppling och underlättar för dem som vill arbeta eller studera på distans.


Vill vi ha våra ungdomar hos oss?

- En del av oss anser att man inte har något behov av fiber eftersom man inte använder internet och inte ser på tv.

+ Prata med era ungdomar, de kommer att vilja ha fiber så de kan använda allt som de är vana att göra när de kommer och hälsar på.


+ Tillgång till fiber ökar värdet på fastigheten och gör området där man bor mer attraktivt.

På sikt kommer bredband att vara lika vanligt som el och i stort sett alla hushåll kommer att ha behov av bredband.


- Det kostar en del att koppla upp sig på fiber.

+ Idag finns möjlighet att få 60% av kostnaden i bidrag för en bredbandsutbyggnad och det kommer inte att inträffa fler gånger i skärgården.