Överlämningspunkt

Vi har börjat sätta ut skyltar för var överlämningspunkter till fastigheterna är. Skyltarna kan sitta på en elstolpe eller på en pinne nersatt i marken eller på ett träd. De sitter för det mesta någonstans i närheten av tomtgränsen.


De här skyltarna får inte flyttas. Om man har synpunkter på var skylten är placerad måste projektledaren kontaktas, uppgifter om det finns på skylten.


Vi jobbar nu för fullt med att ta fram instruktioner på vad man som fastighetsägare ska göra. När vi gör utskicket kommer även en karta att finnas med ungefärlig placering av överlämningspunkt.

ÖVERLÄMNINGSPUNKT