Om oss

Vare sig ni är sommarboende eller åretruntboende har ni förhoppningsvis hört talas om Harö Bredband?


Harö Bredband Ekonomisk förening bildades 2014. Föreningen ägs av sina medlemmar. 


Planen var att, precis som Möja och Nämdö, bygga ett fibernätverk som kan förse öarna med datakommunikation, TV-signal, telefoni, trygghetslarm etc utan att vara beroende av mobil-täckningen eller dålig TV-signal. Vi visste också att Telia skulle släcka ner det trådbundna telefoninätet från 1/9 2015.


Målsättningen var att genom investeringsstöd från Jordbruksverket genomföra en byggnation av fibernätverk, ett snabbt bredband till alla på Harö och omkringliggande öar.


Föreningens verksamhet finansieras med medlemsavgifter och nätavgifter. För utbyggnad används medlemmarnas insatser och bidrag. I och med att det nu beviljats bidrag har vi möjligheten bygga.


Men för att utbyggnaden skall kunna verkställas så krävs att många är med. Bli medlem i föreningen och värva också dina grannar, vänner och bekanta.