Beställa tjänster

Beställa tjänster i nätet


IP-only är föreningens nätoperatör och utbudet av tjänster och priser (TV, Internet och telefon) finner du på

portal för beställning av tjänster


För att få fram din adress skriver du din belägenhetsadress. Den står på de papper du fick med mediaomvandlaren. ex. Sandhamn Harö 999 eller Sandhamn Eknö 999. Viktigt att ni skriver ett komma och Harö också.

Hjälp med att sätta upp WiFi i hus eller mellan flera hus


Harö Bredband har kontaktat företaget C@PLINE som är beläget på värmdö. Hos dom kan du få hjälp (mot ersättning) med alla tekniska frågor avseende kringutrustning för ditt ”internetliv”.
Ring 08-571 511 22 och fråga efter 
Tommy Lindberg eller Fredrik Levin som hjälper dig med dina funderingar.
https://www.capline.se