Instruktion för eget arbete

Instruktion för eget arbete


Denna instruktion visar vad som ska göras men beskriver även hur det ska ska utföras.


Instruktionen kan du ladda ner och skriva ut om du behöver.


Kartor som visar överlämningspunkter

Klicka på                   så öppnas dokumentet

i ett nytt                     fönster och du kan

ladda ned                 eller skriva ut det.   


Instruktion för hantering av materiel

Snart kommer en instruktion gällande det tillhandahållna materielet. Den går också att ladda ner här om du förlorat den - snart!


OBS! ny version upplagd 180724 tillägg i kap 4.


 


Tips vid olika förläggningssätt

Här kommer vi allt eftersom att lägga upp  lite extra tips om hur du kan göra vid vissa specifika situationer.