Medlemmar

På den här sidorna

hittar du föreningsinformation

 

Information som skickades ut via mail till våra medlemmar den 18/1 2018

 

Lite information om hur arbetet med fiber framskrider

 

Arbetet har nu äntligen påbörjats.  Efter en hel del förberedande arbete sätter nu mark- och sjöförläggarna igång.

 

 

 

I stort sett alla mark- och sjöavtal är klara och påskriva av markägarna. Om ni vet med er att ni fått markavtal men inte skrivit på av någon anledning är vi tacksamma om ni hör av er till någon i styrelsen.

 

 

Som en del av er kanske märkt så sitter det små skyltar lite här och där, både på land och vid vattnet. Det är skyltar som behövs för både markförläggarna och för sjökabelförläggarna så de vet var de ska jobba. De skyltarna får inte flyttas. Har man frågor eller synpunkter finns kontaktuppgifter till projektledaren på skyltarna. Hör i så fall av er till henne.

 

Mark- och sjöarbeten

Markförläggarna har etablerat sig på Hasselö och börjat gräva för fiber där. De kommer att fortsätta på övriga öar. Vilka öar man fortsätter på är lite beroende på väder och vind.

 

Sjökabelförläggarna gör lite okulärbesiktning på t.ex. landfästen, bottendjup, dom har gjort en prioriteringslista utifrån hur de tänker förlägga (men den kommer att vara så flexibel så att man kan parera väder och vind. Förläggningen påbörjades i helgen och ca 2 kilometer sjökabel lades.

 

Till sist

 

•Faktura för insats 2 är utskickad i november 2017 med sista betalningsdag den 31 januari. Har ni inte betalat än är det hög tid att göra det nu.

 

•Information om det fortsatta arbetet kommer att göras på vår hemsida, www.harobredband.se och på vår facebookgrupp, Harö Bredband ekonomisk förening, gå gärna med där.

 

•Har ni frågor kring själva utbyggnaden är ni välkomna att höra av er till projektledaren, Caroline Runsten, caroline.runsten@skargardsnatet.com, 073 388 96 21 eller

Björn Lundman i vår styrelse, bjorn.lundman@bellkom.se, 070 601 75 57.

 

•Har ni allmänna frågor kring Harö Bredband är ni välkomna att höra av er till ordförande Pia Södergren, ordforande@harobredband.se 0709 82 82 76 eller Urban Gjers, urban.gjers@berotec.se 070 593 03 85.

 

Med vänliga hälsningar

Pia Södergren, ordförande i Harö bredband ek. förening