Kostnader

Kostnader

Medlemsavgiften i föreningen: 250kr/år (2017) beslutas av årsstämman,

 

Insats:

Insats: 25 000 kr betalas i samband med att Anslutningsavtalet undertecknas.

För de som ansluter sig efter 1 september 2018 tillkommer det 5 000 kr på grund av omprojektering, ändringshantering samt tillägg hos våra leverantörer som redan är upphandlade.

 

I samband med att arbetet med kanalisationen påbörjas kommer projektet redovisa aktuellt ekonomiskt utfall kopplat till anslutningsgrad.

 

Eftersom vi i dagsläge inte har något aktivt nät är det endast en prognos på övriga avgifter:

Nätavgift: 99 kr/mån.

 

Anslutningsavgift: 3 000 kr, detta är en engångsavgift som tas ut i samband med att man kan börja använda sin fiberanslutning och som är beroende på anslutningsgraden.