Kostnader

Medlemsavgiften i föreningen: 250kr/år (2017) beslutas av årsstämman,

 

Insats:

Delas upp i två delar:

Insats 1: 5 000 kr betalas i samband med att Anslutningsavtalet undertecknas.

Insats 2: 20 000 kr betalas i samband med att arbetet med kanalisation påbörjas.

 

I samband med att arbetet med kanalisationen påbörjas kommer projektet redovisa aktuellt ekonomiskt utfall kopplat till anslutningsgrad.

 

Eftersom vi i dagsläge inte har något aktivt nät är det endast en prognos på övriga avgifter:

Nätavgift: 99 kr/mån.

 

Anslutningsavgift: 3 000 kr, detta är en engångsavgift som tas ut i samband med att man kan börja använda sin fiberanslutning och som är beroende på anslutningsgraden.