Frågor och svar

HARÖ BREDBAND EKONOMISK FÖRENING

VARFÖR FIBER?

FÖRDELAR OCH NACKDELAR

Här är några anledningar till varför man ska betala en del pengar för att få bredband via fiber till sin fastighet!

 

- Det mobila bredbandet är tänkt för att användas mobilt, dvs. det fungerar bra när man är på resande fot. Det mobila bredbandet kommer aldrig att komma i närheten av den kapacitet och driftsäkerhet som fibern har.

+ Ett fibernät är det enda vettiga framtida alternativet för anslutning av fastigheter till internet.

 

- Kapaciteten i mobilt bredband delas av användarna, det vill säga att när många använder det mobila bredbandet går kapaciteten ner, särskilt när man använder det för att till exempel ladda ner filmer. Under sommarmånaderna har många märkt skillnaden, det blir trögare att surfa..

+ Med fiber har man obegränsad kapacitet, varje anslutning har sin egen fiber.

Den fasta telefonin på Harö-Hasselö med fler öar har kopplas ner.

 

- I stället får man internettelefoni genom mobilt bredband, det vill säga den är inte stabil.

+ Med fiber får man samma säkra telefoni som tidigare med fast telefoni.

TV och film blir mer och mer internetbaserat och det kräver mycket kapacitet.

 

- Det mobila bredbandet har begränsad kapacitet och man betalar för den mängd data man överför vilket blir mycket dyrt i längden. En enda långfilm tar ofta mer än hela månadspotten i anspråk om man har ett normalt mobilabonnemang.

+ Med fiber har man en obegränsad kapacitet och man betalar en fast summa. Sedan kan man själv välja vilket innehåll man vill ha.

Stabiliteten med fiber är bättre än mobilt bredband.

 

- Mobilt bredband påverkas av antal användare och kräver närhet till master.

+ Fiber har lång livslängd och är vädersäkert, det är okänsligt för störningar, det är inte känsligt för åska (fiber leder inte el på samma sätt som kopparledningar)

 

-Trygghetslarm fungerar oftast inte med mobilt bredband och i de fall det fungerar så är det inte så stor säkerhet

+Med fiber har man en säker anslutning till trygghetslarm.

 

+ Fiber ger ökade möjligheter att få tillgång till nya tjänster, det möjliggör för företag att finnas i skärgården med säker uppkoppling och underlättar för dem som vill arbeta eller studera på distans.

 

Vill vi ha våra ungdomar hos oss?

- En del av oss anser att man inte har något behov av fiber eftersom man inte använder internet och inte ser på tv.

+ Prata med era ungdomar, de kommer att vilja ha fiber så de kan använda allt som de är vana att göra när de kommer och hälsar på.

 

+ Tillgång till fiber ökar värdet på fastigheten och gör området där man bor mer attraktivt.

På sikt kommer bredband att vara lika vanligt som el och i stort sett alla hushåll kommer att ha behov av bredband.

 

- Det kostar en del att koppla upp sig på fiber.

+ Idag finns möjlighet att få 60% av kostnaden i bidrag för en bredbandsutbyggnad och det kommer inte att inträffa fler gånger i skärgården.