Egen grävning på tomt

 

Grävning på egen tomt.

 

 

Närmare tidplan kommer så snart vi har alla förutsättningar på plats. Grävinstruktion och instuktion på hur man ska montera utrustning håller vi som bäst på att utarbeta och räknar med att ha klar i början av maj.

 

 

Vi behöver också få till en bra logistik för allt materiel som ska levereras till varje fastighet.

 

 

Vi jobbar även med att få fram entreprenörer för de som inte vill eller kan göra jobbet själv kan anlita. Det är inget som ingår i insats och anslutningsavgift utan det får man själv betala. Dock finns möjligheten att få arbetet med ROT-bidrag.