Kontakt

Semaforen vid Harö brygga

Kontakta oss:

Hemsida

http://harobredband.se/

E-post

info@harobredband.se

Organisationsnr.

769627-5630

Plusgiro

876017-5

Bankgiro

654-4597

 
 
 

Kontaktpersoner

Namn

E-post

Mobilnr.

Pia Södergren, ordförande

ordforande@

harobredband.se

0709-828276

Caroline Runsten, projektledare

caroline.runsten@

skargardsnatet.com

0733-889621

Björn Lundman, projektör

bjorn.lundman@

bellkom.se

0706-017557

Urban Gjers, Harö Bredbands ledamot i Stockholms Skärgårdsnät

urban.gjers

@berotec.se

0705-930385

Adresss

c/o Eva Bjurfors

Sommarvindsvägen 8

133 32 Saltsjöbaden

STYRELSE

 

 

Ordförande samt

ledamot Skärgårdsnät

Pia Södergren

telnr. 0709-828276

Sekreterare

Staffan Norlander

 

Kassör

Eva Bjurfors

 

Ledamot samt

ledamot Skärgårdsnät

Urban Gjers

 

Ledamot

Björn Lundman

telnr. 070-6017557

Ersättare

Susanna Grandien

 

Ersättare

Anders Kjellstrand